Lesgeld

Naminya is een boerengemeenschap die veel armoede kent. Op dit moment krijgen 110 kinderen les op Noah's Ark Academy Naminya (NAAN). De kinderen hebben allemaal verschillende achtergronden. Sommige kinderen wonen bij hun ouders, anderen zijn wees en worden opgevangen door familieleden.

Voor een deel van de kinderen zijn de ouders of verzorgers niet in staat om het lesgeld te betalen. Voor andere kinderen geldt dat zij slechts een deel van het lesgeld kunnen betalen. De stichting heeft als doelstelling deze kansarme kinderen financieel te ondersteunen in het lesgeld, zodat zij in staat worden gesteld een opleiding te volgen.

Naast het lesgeld voor de kinderen geven wij momenteel één van de vrouwelijke dorpelingen financiële steun voor het volgen van de lerarenopleiding. Zij kan dan na afronding van haar opleiding aan de slag als docent bij NAAN.

 

Gesponsorde kinderen.

De stichting ondersteund inmiddels twintig kinderen in het lesgeld. Hieronder volgen de verhalen van enkele van deze kinderen.

 

Doreen kan met behulp van een donateur zonder zorgen naar school. Doreen is 9 jaar oud en kort na haar geboorte kwamen haar ouders om in de burgeroorlog die in het noorden van Oeganda woedde. Ze werd opgevangen door familieleden die naar het zuiden van Oeganda vluchtten. Haar familieleden zijn heel arm en konden geen onderwijs betalen voor Doreen. NAAN bood haar de kans om toch een opleiding te krijgen, maar doordat er geen geld was ontving ze alleen de basale lessen. Nu ze gesponsord wordt, kan ze een uniform, lesmaterialen kopen en meedoen met de sportactiviteiten
   

De zusjes Gift (boven) en Gloria (onder), vijf en acht jaar oud, werden wees toen hun ouders omkwamen in een ongeval op weg naar de kerk in 2013. Ze werden door familieleden opgevangen en doen het nu goed op school. Door de financiële steun van twee donateurs kunnen de zusjes zonder zorgen naar school gaan. De zusjes Gloria en Gift, acht en vijf jaar oud, werden wees toen hun ouders omkwamen in een ongeval op weg naar de kerk in 2013. Ze werden door familieleden opgevangen en doen het nu goed op school. Door de financiële steun van twee donateurs kunnen de zusjes zonder zorgen naar school gaan.
   
Magrate is elf jaar oud en een van de eerste leerlingen die na het oprichten van de school leerling werd in 2013. Ze werd op tweejarige leeftijd wees doordat haar ouders overleden na een ruzie over een stuk landbouwgrond. Familieleden vingen haar op, maar hadden geen geld om haar naar school te laten gaan. NAAN bood haar de kans om toch een opleiding te krijgen en sinds ze financiële steun ontvangt van een donateur kan ze zorgeloos naar school.
   
Nasar is zeven jaar oud, zijn ouders zijn overleden aan TBC. De mensen die hem opvingen zijn erg arm en niet in staat zijn schoolgeld te betalen. Door de steun van een donateur kan Nasar zonder zorgen zijn school afmaken.
   
Steven is negen jaar oud. Zijn ouders zitten in de gevangenis doordat een afvalbrand in hun tuin oversloeg naar de tuin en akker van de buren, waardoor de buren hun oogst verloren. Hij werd opgevangen door familieleden, maar er was onvoldoende geld om zijn schoolgeld te betalen. Met de hulp van een donateur kan Steven weer zonder zorgen naar school.
   
Latifuh is acht jaar en doet het goed op school. Haar moeder werd zwanger toen ze nog minderjarig was. Haar moeder liep weg van huis na een ruzie met haar vader, haar baby bij haar ouders achterlatend. Latifuh werd sindsdien opgevoed door haar grootouders. Haar moeder is nooit meer teruggekomen. Op dit moment heeft Latifuh alleen nog haar grootmoeder. Haar grootvader is inmiddels overleden. Geld voor school was er niet. Met de hulp van een donateur kan Latifuh weer zorgeloos naar school.