Bouw school

In 2012 is Noah's Ark Academy Naminya begonnen met het opzetten van de school. De lessen werden gegeven in een kleine kamer die was ingericht als klaslokaal. Gelijktijdig werd er begonnen met de bouw van extra klaslokalen. Door geldgebrek kwam de bouw lange tijd stil te liggen en was men genoodzaakt om in 2013 twee klassen in één lokaal te stoppen. Begin 2014 werd het mogelijk om de bouw op te pakken en kon er door donaties van vrijwilligers een tweede klaslokaal worden gerealiseerd. Ook in 2015 konden met behulp van giften twee klaslokalen worden afgebouwd. In 2016 heeft Stichting Naminya Foundation financiële middelen ter beschikking gesteld om een vijfde klaslokaal te realiseren.

 

De kinderen staan klaar om de lokalen te betreden.

Het doel van de stichting is om elk jaar een nieuw klaslokaal te bouwen. De kosten voor de bouw bedragen ongeveer 4500 euro. Om dit bedrag bijeen te krijgen is de stichting afhankelijk van donateurs. In mei 2016 zaten er zes groepen in vijf klaslokalen. De noodzaak om nieuwe klaslokalen te bouwen is dus groot. In Oeganda is het toegestaan om de lagere klassen (baby class, middle class en top class) te combineren, echter de hogere klassen vanaf P1 mogen niet gecombineerd worden.
De plannen om de overige vijf klaslokalen de komende jaren te bouwen liggen klaar, nu is het zaak de benodigde fondsen te werven.

 

Toiletgebouw

In mei 2016 is de bouw van het tweede toiletgebouw gestart. De bouw is mogelijk gemaakt door een sponsoractie van een donateur. Alle bouwwerkzaamheden worden door lokale werklui uitgevoerd. Op die wijze wordt de lokale economie ook gestimuleerd. De overheid heeft regels gesteld dat een toiletgebouw met vier toiletten geschikt is voor 80 kinderen. Met het tweede toiletgebouw voorziet de school in de hygiëne regels voor de 110 kinderen die nu naar de school gaan.

 
Eerste toiletgebouw   Bouw van het tweede toiletgebouw

 

Inrichting

Naast de bouw van de klaslokalen is het ook noodzakelijk om wat aan de inrichting te doen. Momenteel wordt er gebruik gemaakt van bankjes (links) en schoolbanken (rechts). Uit kostenoverweging heeft NAAN in eerste instantie gekozen om de lokalen te voorzien van bankjes, aangezien deze voor € 10,- kunnen worden gekocht terwijl een schoolbank € 30,- kost.

 

 

Het doel is om alle lokalen te voorzien van schoolbanken, zodat de kinderen niet op de grond hoeven te zitten tijdens de les.